Živorodky

Základní informace

Živorodky jsou skupinová zvířata, která milují společnost, i proto byste je měli chovat ve skupinách o minimálním počtu 5 jedinců. Živorodky jsou relativně dobří skokané. Proto je třeba akvárium zakrýt tak, aby některá z rybek nevyskočila. Tento druh akvarijních rybiček zvládne chovat prakticky každý, tedy je vhodný i pro začínající a nejmenší chovatele

Informace pro chovatele

Živorodky chováme v akváriích s vodními rostlinami. Délka akvária pro chov tohoto druhy rybiček by měla být alespoň 60 cm. Teplota vody vhodná pro chov je v rozmezí 22-26°C a pH by se mělo pohybovat mezi 5,5-8. Živorodky jsou relativně tolerantní k tvrdosti vody. Průměrná hodnota je 9-19dGH. Živorodky jsou všežravé, a proto je vhodné jejich jídelníček zpestřit např. larvami komárů atp. 

Chov s dalšími druhy

Živorodky jsou velmi společenské a přátelské. I proto je můžeme chovat s mnoha dalšími druhy ryb. Živorodky snesou prakticky kohokoli, pokud je nebude ohrožovat. Není problém je v jednom akváriu chovat spolu se sumečky, neonkami, ale i skaláry, tedy pokud je akvárium vybaveno dostatečným množstvím případných úkrytů. 

Rozmnožování

Živorodky se rozmnožují celkem snadno. Problém může být snad jen to, že své potomky často požírají. I proto je třeba mít pro odchov vyčleněno jiné akvárium a po vytření z něho odstranit samce i samičky. Zajímavostí je také doporučení zkušených chovatelů. Ti často říkají, že by v akváriu mělo být třikrát více samic než samců.