TETRA SKVRNITÁ

latinský název: Metynnis maculatus 

tetra skvrnitá - Metynnis maculatus
TETRA SKVRNITÁ – Metynnis maculatus 

ČELEĎ 

Characidae (tetry, trnobřichovití) 

PODČELEĎ 

Serrasalminae 

PŮVOD

Jižní Amerika, v rychle proudících řekách v hraniční oblasti Bolívie a Brazílie 

ROZDÍL V POHLAVÍ 

U dospělých samečků má řitní ploutev mnohem intenzivnější červenou barvu než u samiček. 

DÉLKA 

Přibližně do 17 cm 

CHOV 

Vzhledem k jejich velikosti, živému chování a faktu, že se jedná o hejnovou rybu, potřebuje tento druh prostorné akvárium. Většinou postačí akvárium o délce 1,50 m. Protože jsou tyto ryby především býložravci, nemá mnoho smyslu akvárium osazovat, nebo pouze měkkolistými, levnými a rychle rostoucími druhy, které mohou sloužit jako potrava. Velmi silné, tuhé rostliny ryby neshledávají většinou chutnými a to platí také pro jávský mech. Ryba se cítí nejlépe, když je voda neustále v pohybu (silný motorový filtr). 

SOCIÁLNÍ VLASTNOSTI 

Tento druh na první póhled připomíná piraňu a také patří do této podčeledi (podčeleď Serrasalminae), ale kromě toho, že se ryby navzájem podobají stavbou a barvou a obě jsou ryby hejnové, nemají nic společného. Tento druh přijímá především rostlinnou potravu a není vůbec agresivní. Ryby se mají vždy chovat ve velkém hejnu. Zdržují se především ve středním patře a jsou dosti aktivní. Je možno je chovat společně s některými obyvateli dna a snad s jedním nebo dvěma páry cichlid. 

TEPLOTA A SLOŽENÍ VODY 

22—26 c. Přednost má měkká až středně tvrdá voda (4—12 dH) o pH kolem 6,5-7.