Slovníček pojmů na DomácíZoo

Slovníček pojmů pro kočky

 • agutigen: pod vlivem roboto dominantně dědičného genu (A) se tabby kresba jejímž nositelem je každá kočka, stane viditelnou
 • blotched: anglický název pro mramorovanou tabby kresbu
 • blue (modrá): zředěná verze černé, která se objeví v případě, že je kočka nositelem dvou recesivních genů pro zředění barvy srsti (d)
 • bluecreme (modrokrémová): zředěná forma želvovinové barvy srsti; nazývá se též modře želvovinová nebo bluetortie
 • browntabby (hnědá tabby): nesprávné, ale stále ještě používané označení pro černou kočku s tabby kresbou
 • creme (krémová): zředěná verze červené, která se objeví, pokud je kočka nositelem dvou recesivních genů pro zředění barvy srsti (d)
 • cinnamon: skořicová barva je odvozeninou od černé; zředěním skořicové vzniká Iawn (plavá)
 • classic: americké označení pro mramorovanou tabby kresbu
 • cobbv: anglické označení pro statnou stavbu těla
 • colourpoint: barva vznikající díky recesivní mutaci (cs) úplného zbarvení (C); tento gen pochází původně od siamských koček, britské kočky jej získaly křížením s kočkami perskými
 • crossbreeding: křížení dvou zvířat, která náležejí ke dvěma odlišným rasám, například křížení perské a britské kočky
 • dominantní gen: dominantní geny se vždy projevují fenotypický, tzn. že se jejich vliv vždy projeví na zevnějšku jejich nositele
 • dilute: anglické označení pro zředění barvy
 • eumelanin: pigmentové kuličky způsobující černou barvu a její odvozeniny (modrá, čokoládová, lila, skořicová a plavá)
 • extremity: společný název pro části těla, které jsou u colourpoints zbarvené: tlapky, obličej, ocas a ouška, u kocourů šourek
 • fawn (plavá): zředění skořicové barvy, které se projeví, pokud je kočka nositelem dvou recesivních genů pro zředění barvy srsti (d)
 • fawnreme (plavě krémová): melírovaný vzor z plavých a krémových chlupů; jedná se o zředění skořicového želvovinového zbarvení, ke kterému dochází, je-li kočka nositelem dvou recesivních genů pro zředění barvy srsti (d)
 • fenotyp: zevnějšek zvířete
 • gen: nositel dědičné vlastnosti
 • genotyp: genová výbava kočky; může být odlišná od fenotypu
 • ghost marking: stínová kresba, viz stínová kresba
 • golden: společný název pro zelenooké nestříbrné kočky, které pocházejí ze stříbrných zelenookých rodičů
 • habešská kresba: jeden ze čtyř tabby vzorů, u kterého chybí kresba v srsti; srst podobající se srsti divokého králíka se skládá z chlupů, jež mají 2—3 tmavší proužky, ty se často vyskytují na tlapkách a ocase
 • harlekýn: kresba v srsti, kdy je zbarvená horní část hlavy a ocas, na srsti se pak mohou objevit maximálně tři zbarvené skvrny
 • heterozygotní: kříženec; tento termín se používá pro kočky, které mají pro Určitou vlastnost dva různé geny a jejichž fenotyp se neshoduje s genotypem
 • chinchilla (činčila): označovaná také jako shell neboli lasturová kočka; jedná se o druh závojové kočky, u níž je vybarvena zhruba jedna osmina chlupu
 • chocolate: čokoládově hnědá je odvozeninou od černé barvy srsti; zředěná čokoládová barva se pak nazývá lila chov téhož plemene mezi příbuznými: křížení blízce příbuzných zvířat (bratr x sestra, matka x syn, nevlastní bratr x nevlastní sestra)
 • inhibitor-gen: dědičný gen, který brzdí pigmentaci srsti od základny (kořínku), čímž vzniká stříbřitě bílá podsada
 • kocouří ocas: lepkavá hnědá hmota, která se vyskytuje u nevykastrovaných kocourů a kterou vytvoří mazová žláza tím, že produkuje nadbytek mazu
 • kocouří tváře: silně vyvinuté tváře u kocourů, které jsou podmíněny hormonálně
 • lila: zředění čokoládové barvy, ke kterému dochází, pokud je kočka nositelem dvou recesivních genů pro zředění barvy srsti (d)
 • lilacrěme: označována také jako lila želvovinová nebo lilatortie, melírovaný vzor z lila a krémových chlupů
 • linie: jiné označení pro chov téhož plemene mezi příbuznými, většinou používané pro párování mezi vzdálenějšími příbuznými jako prarodič x vnouče nebo neteř x synovec
 • mackarel: anglické označení pro tygrovanou kresbu mutace: spontánně nastávající změna dědičného materiálu, jež může být předána potomkům
 • non-aguti: zamezení možnosti vykreslení přítomného tabby vzoru
 • odd-eyed: dvě různé barvy očí (jedno modré a jedno oranžové), jež se vyskytují u jednobarevných bílých koček a u koček s vysokým podílem bílé barvy v srsti
 • outcross: křížení zvířat, která nejsou příbuzná v rámci jedné rasy
 • particolours: název pro skupinu koček, které mají v srsti kromě základní barvy také určité množství barvy bílé; k particolours patří bicolours, vani a harlekýni
 • phaeomelanin: pigmentové kuličky, jež způsobují červenou barvu srsti
 • pinch: prohlubeň mezi polštářky, na kterých jsou umístěny vousky; nežádoucí vada hlavy u britských koček
 • plyšák: obecně užívaný název pro dlouhosrsté britské kočky
 • points: tmavěji vybarvené extremity u colourpoints
 • recesivní gen: gen, který se může projevit fenotypický, jen pokud jsou jeho nositeli oba rodiče
 • seal (tulení): jiný název pro černou barvu, užívaný u colourpoints
 • shaded (stínová): tabby kresba, která díky po generace trvajícímu selektivnímu chovu vybledla do podoby stínu, jenž se vznáší nad základní barvou, slabší forma chinchilly neboli shell
 • shell (lasturová): jiné označení pro chinchillu
 • smoke (kouřová): non-aguti kočka, jež má díky genu I stříbřitě bílou podsadu
 • spotted: anglický název pro tečkovanou tabby kresbu
 • stínová kresba: vágní tabby kresba u non-aguti koček, nejvýraznější u koťat
 • tabby: kresba v srsti, ke které dochází díky přítomnosti aguti genu, vyskytuje se ve čtyřech formách: mramorovaná, tygrovaná, tečkovaná a habešská
 • ticked: anglický název pro habešskou kresbu
 • tipped: v Anglii používaný název pro shell neboli chinchilla kočky; v Anglii se chová jen světlá verze, zatímco na pevnině se vyskytuje i verze tmavší (shaded)
 • tipping: je při němž je vlastní barva kočky patrná jen na špičkách chlupů
 • tortie: anglický název pro želvovinovou kresbu srsti, melírovaný vzor v srsti, která obsahuje jak eumelanin, tak i phaeomelanin
 • tortietabbv: anglický název pro kombinaci tortie a tabby kresby
 • van: kočka s jednou nebo dvěma skvrnami na hlavě, vybarveným ocasem a bílým tělem
 • zalomen ocas (zálomek): vada v kořeni ocasu, tato kosmetická chyba se dějí polygenetický
 • zředění: jev, ke kterému dochází, pokud je kočka nositelem dvou recesivních genů pro zředění barvy srsti (d)
 • želvovinová: české označení pro tortie, tyto kočky mají melírovaný vzor tvořený chlupy s eumelaniny a phaeomelaniny

Slovníček pojmů pro psy

 • BH-VT: Mezinárodní zkouška doprovodného psa. Je platná od 1. 1. 2019, nahrazuje dosavadní BH ze zkušebního řádu IPO.
 • IBGH-1: Mezinárodní všestranná zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1. 2019.
 • IGP-1: Mezinárodní všestranná zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1 .2019. Nahrazuje IPO 1.
 • Molossoidní plemena psů: Molossové jsou silní mohutní psi, bezvýhradně oddaní svému pánovi i rodině.
 • Treadmill: Jedná se o pomocný trenažer, který pomáhá psu dostat se nejen do správné kondice.
 • IFH-V: Mezinárodní stopařská zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP.
 • Úzkopůdy postoj: Pes, který vybočuje kolena, staví zpravidla úzce k sobě hleznové klouby. Takovému postoji říkáme úzkopůdy postoj.
 • Paspárek: Jde o tzv. pátý prst na zadních tlapách psa (něco jako lidský palec), který je ale u většiny plemen zakrnělý.
 • Antikoagulační rodenticidy: Jedná se o organické látky, nejčastěji o deriváty kumarinu. To je látka přirozeně se vyskytující v některých rostlinách.
 • LAP: Zkratka plemene Laponský pes (Ruotsinlapinkoira (Lapphund))
 • IBGH-3: Mezinárodní všestranná zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1. 2019
 • IGP-3: Mezinárodní všestranná zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1. 2019.
 • IBGH-2: Mezinárodní všestranná zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP
 • FPr.1: Mezinárodní stopařská zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP.
 • IGP-V: Mezinárodní všestranná zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1. 2019
 • Jacobsonův orgán: Jacobsonův orgán je kanálek spojující nosní a ústní dutinu. Pes tak může vnímat chuť i pach látek současně.
 • Reflexní oblouk psa: Jedná se o dobu (časový úsek), než si pes po vydání určitého povelu (podnětu) uvědomí, co po něm vlastně chceme.
 • IGP-2: Mezinárodní všestranná zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP.
 • Výstavní postoj: Je to přirozená klidová pozice psa, ve které je dané plemeno nejkrásnější a nejpřirozenější a může při něm dobře vyniknout stavba psa.
 • GPr.1: Mezinárodní zkouška všestranného psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1. 2019.
 • Klabonos: Horní linie nosního hřbetu (tlamy)se odklání od linie čela. Je to nos typický např.pro bulteriéra nebo pro chrty.
 • IGP-FH: Mezinárodní stopařská zkouška sportovního psa ze zkušebního řádu IGP, platná od 1. 1. 2019.
 • Průkaz původu psa: Jde o oficiální úřední dokument, který vydává příslušný chovatelský svaz každému čistokrevnému jedinci.