Skaláry

Základní informace

Skaláry jsou jedny z nejčastěji chovaných sladkovodních ryb. Patří mezi poměrně dlouhověké rybičky a není výjimkou, že se dožijí i 10 let. Skalár amazonských bylo vyšlechtěno již mnoho forem. Příkladem mohou být formy – zebra, kouřová, černá, mramorovaná nebo zlatá. Zajímavostí posledních let je červená forma, kterou „vypěstoval“ jeden z chovatelů. Skaláry jsou nádherné akvarijní rybičky vhodné i pro méně zdatné chovatele.

Informace pro chovatele

Skaláry žijí v přírodě ve volných skupinách, i proto je důležité je i v akváriích chovat v početnějších skupinách. Minimální počet by měl být 6 jedinců. Akvárium by mělo být alespoň 120 cm dlouhé a v ideálním případě i dostatečně vysoké, alespoň 50 cm. Skaláry mají rády teplou vodu, optimálně okolo 26°C. Na tvrdosti vody v zásadě nezáleží. O to důležitější je pH vody, které by mělo být v rozmezí 6,5-7,5

Chov s dalšími druhy

Skaláry jsou schopné v jedné nádrži žít s mnoha druhy malých ryb. Občasné problémy lze eliminovat dostatkem zelených rostlin v akváriu, které poskytnou úkryt a také tím, že skaláry s menšími druhy ryb chováme od útlého věku. Skaláry jsou všežravé, i proto je třeba dávat pozor na jejich občasné útoky na menší druhy ryb

Rozmnožování

Skaláry můžeme pohlavně odlišit podle močopohlavních bradavek. Ty mají v období tření samci špičaté a samice tlusté ve tvaru válce. Vytření samic většinou probíhá na svislých plochách jako jsou dlouhé listy. Obvykle samice snesou okolo 300 jiker, o které se starají oba rodiče. Zajímavostí je, že rodiče vybírají neoplodněné a plesnivé jikry, což připomíná kanibalismus, ale není tomu tak. Při ochraně potomstva skaláry hlídají velkou část akvária, ze které vyhánějí ostatní druhy ryb. 

  • Vykulení plůdku – 2-3 dny
  • Rozplavání – 5-7 dnů
  • Podoba po rodičích – 3-4 týdny