SKALÁRA VYSOKÁ

latinský název: pterophyllum altum 

pterophyllum altum  - skalára vysoká

ČELEĎ 

Cichlidae (cichlidy, vrubozubcovití) 

PŮVOD 

zejména v blízkosti řeky Orinoko ve Venezuele, v pomalu proudící vodě na klidných místech mezi rostlinstvem 

ROZDÍL V POHLAVÍ 

Mimo dobu páření nelze pozorovat žádný vnější rozdíl v pohlaví. 

Jenom v době páření jsou pohlavně zralé samičky poněkud plnější a rozeznatelné podle pohlavní papily, která je větší než u samečků vlastního druhu. 

DÉLKA 

Skalára vysoká může dosáhnout výšky přes 35 cm, ale v akváriu zůstává mnohem menší. 

CHOV 

Vzhledem k výšce, které mohou ryby dosáhnout, je vhodným příbytkem jenom  Pterophyllum altum vysoké akvárium (minimálně 50 cm Rostliny, mezi nimiž se skalára vyso dobře cítí, jsou například obrovi zakrutichy. Trochu proudění rybá nevadí, ale příliš silný pohyb vody ji nevyhovuje. 

SOCIÁLNÍ VLASTNOSTI 

Tyto důstojné obyvatele akvária je možn chovat jako pár, ale také v malé skupin Během času sami vytvoří páry z hejna, kt ré spolu žijí v souladu. 

S ostatními velkými a klidnými druhy v volávají zřídkakdy problémy. Nemají s však chovat s malými rybami, jako tetram neonovými, protože je budou určitě poklá dat za živou potravu. Ryby se pohybuj velmi klidně a rády „stojí” mezi vodním rostlinami. 

TEPLOTA A SLOŽENÍ VODY 

27-29 c, 4-10 dH, pH 6,5 

POTRAVA 

Skalára vysoká přijímá všechno. Such krmivo (S. Diskus, GVG-mix) může sloužit jako základ, ale vedle toho přijímá ryba také ráda živou potravu. Jednou týd

ně je možno rybám dávat spařené salátové listy. 

ROZMNOŽOVÁNÍ 

Rozmnožování je přibližně srovnatelné se skalárou amazonskou, ale stupeň obtížnosti je mnohem vyšší. 

ZVLÁŠTNOSTI 

Skalára vysoká se v prvé řadě podobá skaláře amazonské. Vnější rozdíl mezi oběma druhy spočívá v hlavě: hlava skaláry vysoké má při bočním pohledu výrazný žlábek. Tato ryba se ve speciálním obchodě nabízí málo, protože je velmi citlivá a dá se obtížněji chovat než oblíbenější skalára amazonská.