SKALÁRA AMAZONSKÁ

latinský název: Pterophyllum scalare 

SKALÁRA AMAZONSKÁ - Pterophyllum scalare
SKALÁRA AMAZONSKÁ – Pterophyllum scalare

ČELEĎ 

Cichlidae (cichlidy, vrubozubcovití) 

PŮVOD 

Oblast Amazonky, zejména v klidných, pomalu proudících vodách mezi rostlinstvem 

ROZDÍL V POHLAVÍ 

Mimo dobu páření nelze rozdíl mezi oběma pohlavími zjistit a to platí také pro ještě nedospělé jedince. Teprve když ryby kladou jikry, je možno poznat samičku podle větší pohlavní papily. 

DÉLKA 

Sameček může dosahovat délky 25 cm. 

CHOV

Při nákupu nejsou skaláry amazonské většinou o mnoho větší než mince, ale během jednoho roku již značně vyrostou a potom je třeba se ohlížet po jiném příbytku, pokud se chovají ve středně velkém akváriu. Je zapotřebí akvária o minimální výšce 50 cm. Jako okrajové osázení dobře vyhovují druhy Vallisneria (zakrutichy), ale v úvahu přichází také šípatka. Ryby mezi nimi rády „stojí”. Příliš mnoho proudění ve vodě přivádí ryby z rovnováhy: jsou zvyklé na svůj klid. 

TEPLOTA A SLOŽENÍ VODY 

24—27 oc. Tato ryba má málo požadavků na složení vody. 

SKALÁRA AMAZONSKÁ - Pterophyllum scalare
SKALÁRA AMAZONSKÁ – Pterophyllum scalare 

POTRAVA 

Skalára amazonská je všežravec. Je možno ji udržet zcela zdravou i při krmení rozmanitým suchým krmivem (pelety pro cichlidy, S. San, S. Premium). Kromě toho mají ryby rády občas živou potravu, jako žábronožky a dafnie. Ty mohou být také sušené nebo zmrazené. 

Pterophyllum scalare
Pterophyllum scalare – SKALÁRA AMAZONSKÁ

SOCIÁLNÍ VLASTNOSTI 

Skaláry amazonské je možno chovat jako pár ale také v hejnu. Když se pořídí hejno mladých skalár amazonských, vytvoří se pak páry samy. Ryby jsou navzájem přátelské, ale existují také výjimky. Skalárám amazonským se dobře daří ve společenském akváriu, nikoli však s příliš rušivými druhy a rozhodně ne s parmičkami čtyřpruhými, které mají někdy sklon okusovat jim ploutve. Také malé rybky jako tetry neonové a malé dlouhoploutvé gupky nejsou ideální spoluobyvatelé protože skaláry amazonské je někdy požírají. Skaláry amazonské jsou důstojní obyvatelé akvária. Pohybují se graciézně a jakmile dospějí, jsou převážně klidné a rozvážné. 

Pterophyllum scalare
Pterophyllum scalare – SKALÁRA AMAZONSKÁ

ROZMNOŽOVÁNÍ 

Není tak obtížné rozmnožovat skaláry amazonské, pokud se partneři sami vyhledají. Chová-li se hejno skalár amazonských od mládí společně, oddělí se sám od sebe jeden nebo více párů. Jeden z těchto párů je možno přenést do samostatného akvária, ale je-li akvárium dost velké a není-li příliš obydlené, není to nutPterophyllum scalare (kmenová forma s potěrem) né. Teplota vody se má velmi postupně zvyšovat na 28 oc. Tvrdost vody má být kolem 6—90 dH a pH 6—6,5. Vhodný chovný pár si pak vybere pevný list rostlin nebo jiný pevný volný povrch, který si dobře očistí, dříve než na něj nakladou stovky jiker. Rodiče se výborně starají o jikry: „mrtvé” jikry odstraňují. I po vylíhnutí potěru — první dny „visí” potěr ještě na listu — jej rodiče stále ošetřují a chrání. Mladé rybičky mohou obvykle zůstávat u rodičů, protože ti je nijak neohrožují. Mladé rybičky se odchovají právě vylíhlými žábronožkami (artemie), které si akvarista může sám vypěstovat z vajíček, jež jsou k dostání ve specializovaných obchodech. 

CHOVANÉ FORMY 

Během doby byly vypěstovány skaláry amazonské mnoha různých barev, jako zlatá varieta a (téměř) černá nebo bílá. Hodně se vyskytují také skvrnité a mramorované skaláry amazonské. Původní barva je srovnatelná s barvou skaláry vysoké, často s ostře červenými okraji kolem očí. Existuje také dlouhoploutvá varieta. Barvy ryby mohou velice rychle vyblednout vlivem stresu nebo náhlých událostí. 

ZVLÁŠTNOSTI 

Skaláry amazonské jsou částí vybrané skupiny druhů, která je u akvaristů již po desetiletí oblíbená.