Pancéřníčci

Základní informace

Pancéřníčci jsou nenáročné akvarijní rybičky, které neútočí na ostatní druhy ryb. Dokonce lze říci, že si jich vůbec nevšímají. Jejich život je spojen se dnem akvária, kde rejdí a čistí podklad. Právě v něm hledají potravu. Nejmenší je pancéřníček trpasličí, který dorůstá velikosti 2-3 cm, ale existují i větší druhy, které mohou mít i více než 10 cm. 

Informace pro chovatele

Pancéřníčci jsou rybičky, které žijí v hejnech. Ideální je proto chov v počtu 6-8 kusů. Akvárium by mělo být větší. Minimální objem je stanoven na 80 litrů a jeho délka by měla být nejméně 50 cm. Chovatelé se nemusí děsit občasného vyplavání pancéřníčků k hladině, kde se nadechnou a následně se opět vrací ke dnu. Teplota vody je pro různé druhy různá. Např. pancéřníček skvrnitý potřebuje chladnější vodu o teplotě 18-23°C. pH vody by se měla pohybovat mezi 6,5-7,5 a její tvrdost od 5 do 20 dGH.

Chov s dalšími druhy

Jak bylo zmíněno pancéřníčci jsou druhem ryb, který si příliš nevšímá ostatních, pokud ho neohrožují. Je neagresivní, a proto je možné ho chovat s mnoha dalšími druhy ryb. Bez problémů může být v akváriu s tetrami, neonkami nebo živorodkami. Tento druh ryb patří k velmi důležitým, protože čistí dno akvária od odumřelých zbytků potravy nebo rostlin, čímž udržuje vodu relativně čistou. 

Rozmnožování

Rozmnožování pancéřníčků je relativně snadné. Voda pro výtěr je doporučována o něco teplejší – asi 24°C s neutrálním pH. Důležité je akvárium pro výtěr doplnit plovoucími rostlinami. Před samotným rozmnožováním chovné ryby vydatně krmíme. Důležité je i to, že jikry jedné samičky dokáží oplodnit 2 samečci. Před vlastním třením je možné pozorovat milostné hry páru a následně dojde k tření a nakladení jiker. Potěr se líhne do pěti dnů a je přibližně 4mm dlouhý. Do velikosti okolo 1,5 cm rybky dorostou cca za měsíc a půl kvalitního krmení. Dospělosti rybky dosáhnou cca v jednom roku věku a po dalším půl roce jsou připravené se množit.