GAVŮNEK HERBERTAXELRODŮV

latinský název: Melanotaenia herbertaxelrodi 

GAVŮNEK HERBERTAXELRODŮV

ČELEĎ 

Melanotaeniidae (gavůnkovití) 

PŮVOD

 papua-Nová Guinea, povodí jezera Tebera 

ROZDÍL V POHLAVÍ 

Obě pohlaví je možno rozlišit velmi snadno. Samečci jsou mnohem intenzivněji zbarveni než samičky a mají kromě toho vyšší hřbet. 

DÉLKA 

Přibližně do 8 cm 

CHOV 

Ryby náruživě plavou a potřebují k tomu prostor. Proto je nutné podélné akvárium o délce minimálně 80 cm. Proudění ve vodě rybám vyhovuje. Okrajové osázení a dekorační materiál jsou sice možné, ale mají být umístěny tak, aby rybě nepřekážely ve volnosti pohybu. 

SOCIÁLNÍ VLASTNOSTI 

Tyto aktivní ryby jsou přátelské hejnové ryby, které nevyvolávají problémy s ostatními rybami, pokud nejsou příliš malé. Tito gavůnci jsou velmi dobrou společnosti pro větší druhy cichlid. Vzhledem k rušivému a rychlému způsobu plavání mohou mimoto způsobit určitou změnu v akváriu s cichlidami, kde se chovají klidné ryby, které si tvoří teritorium. 

Mají se vždy chovat v hejnu nejméně 

pěti exemplářů. Zdržují se převážně ve středním patře. 

TEPLOTA A SLOŽENÍ VODY 

20—25 oc, středně tvrdá až tvrdá voda, pH 7-7,5. 

POTRAVA 

Ryby sice přijímají suché krmivo, ale dávají přednost drobné živé potravě. 

ROZMNOŽOVÁNÍ 

Tyto ryby není obtížné rozmnožovat. Je důležité, aby akvárium bylo dosti velké (délka 1 m). Kromě velkého volného prostoru pro plavání se v něm má vyskytovat také hodně jemnolistých vodních rostlin. 

V ideálním případě se má v reprodukční nádrži chovat jeden sameček s několika samičkami, protože samečci mohou samičky pronásledovat. Jikry kladou ryby do rostlin. Rodiče požírají mladé rybičky, takže je lépe je ihned po nakladení odebrat. Stejně jako všichni gavůnkovití neklade tento druh všechny jikry najednou, ale po dobu několika dnů. Potěr, který se vylíhne z jiker, je malý, je třeba mu dávat velmi malou (živou) potravu. K tomu účelu přicházejí v úvahu například trepky. Trvá to poměrně dlouhou dobu, než se mladé rybičky zbarví tak krásně jako jejich rodiče.