FANTOM ČERVENÝ

latinský název: Megalamphodus sweglesi 

Fantom červený

ČELEĎ 

Characidae (tetry, trnobřichovití) 

PODČELEĎ 

Tetragonopterinae 

PŮVOD 

Kolumbie, u břehů velkých řek 

ROZDÍL V POHLAVÍ 

Samičky mají plnější břišní partii. 

DÉLKA 

Přibližně do 4 cm 

CHOV 

Fantoma červeného je možno dobře chovat ve společenském akváriu s druhy, které mají stejné potřeby, pokud jde 

Megalamphodus sweglesi č 

o složení vody. Husté jemnolisté okrajové osázení je žádoucí. 

SOCIÁLNÍ VLASTNOSTI 

Je to velmi přátelská a bezproblémová ryba, která patří do hejna nejméně pěti exemplářů. Ryby se zdržují převážně ve středním patře a mají průměrný temperament. 

TEPLOTA A SLOŽENÍ VODY 

22—24 c. Ryby je možno chovat ve vodě různého složení, ale ideální je voda měkká (4—8 dH) a slabě kyselá. 

POTRAVA 

Fantoma červeného lze snadno krmit. Přijímá bez problémů jak drobnou živou potravu, tak i suché krmivo. 

ROZMNOŽOVÁNÍ 

Stejně jako fantoma černého nelze ani jeho příbuzného fantoma červeného snadno rozmnožovat. Ve velmi měkké vodě (1—2 dH), filtrované přes rašelinu, a se substrátem pro kladení z jávského mechu se to někdy i podaří. Mladé rybičky se odchovávají nepatrně malými krmnými živočichy (mikry, jednobuněčné organismy).