ČICHAVEC PERLEŤOVÝ

latinský název: Trichogaster leeri 

ČELEĎ 

Belontiidae (labyrintky, rájovcovití) 

PODČELEĎ 

Trichogasterinae 

PŮVOD 

Thajsko, Sumatra, Borneo a Malakka 

ROZDÍL V POHLAVÍ 

Samečci mají širší hřbetní ploutev a kromě toho mají během doby páření ostře červenou hrudní a břišní partii. 

DÉLKA 

Přibližně do 12 cm 

CHOV 

Čichavce perleťového je možno chovat v menších akváriích (délka 60 cm), protože tato ryba je převážně klidná. Nemá ráda ostré světlo. Proto se doporučuje nechat na povrchu vody plout okřehek. Ryby přijímají pravidelně kyslík přímo z ovzduší, takže hladina vody nemá být příliš vysoká (maximálně 30 cm). Jestliže se teplota místnosti liší od teploty v akváriu, je nutno umístit kryt, aby ryby v důsledku teplotního rozdílu při lapání vzduchu neonemocněly. Silné proudění ve vodě jim nevyhovuje. 

SOCIÁLNÍ VLASTNOSTI 

Samečci čichavce perleťového mohou být k sobě nesnášenliví a vzájemně se stále pronásledovat. V akváriu pak je tedy lépe chovat jen jeden pár. Tyto ryby jsou velmi mírumilovné a neobtěžují ani rybky, které jsou mnohem menší. Nemají se chovat v akváriu s rušivě plovoucími nebo dokonce agresivními druhy, protože jsou zvyklé na svůj klid. 

Také parmičky čtyřpruhé nejsou vhodnou společností, mají totiž sklon okusovat dlouhé vousky čichavců. Čichovci perleťoví se přednostně zdržují v horním patře. 

TEPLOTA A SLOŽENÍ VODY 

25—28 c. Složení vody není tak důležité. 

POTRAVA 

Tyto důstojné a velmi dekorativní ryby patří k všežravcům a prospívají na rozmanité stravě ze suchého krmiva (S. Vipan, 0-nip). Kromě toho je možno jim občas dávat trochu komářích larev a nitěnek.