ČICHAVEC MODRÝ

latinský název: Trichogaster trichopterus 

ČICHAVEC MODRÝ

ČELEĎ 

Belontiidae (labyrintky, rájovcovití) 

PODČELEĎ 

Trichogasterinae 

PŮVOD 

Vietnam, Thajsko, Burma a Malajsie 

ROZDÍL V POHLAVÍ Samečci tohoto druhu mají špičatější hřbetní ploutev. 

DÉLKA 

Přibližně do 11 cm 

CHOV 

Čichavce modrého je možno bez ohledu na jeho velikost chovat v menších akváriích, protože to jsou klidní plavci. Patří k labyrintkám, takže nejen filtrují kyslík z vody, ale lapají také vzduch na povrchu. Proto nesmí být hladina vody příliš vysoká. Čichavci modrému se nejlépe daří v zešeřelém prostředí a necítí se dobře v ostře osvětlené nádrži, což lze zřetelně poznat na chování a vybledlých barvách ryby. Pro vytvoření stinného prostředí je možno nechat plout na povrchu okřehek. Jestliže se teplota místnosti hodně liší od teploty v akváriu, je třeba nasadit kryt. Silný filtr není nutný: ryby pokládají za rušivé, je-li voda neustále v pohybu. 

SOCIÁLNÍ VLASTNOSTI 

Tyto ryby je nejlépe chovat v párech, jelikož samečci mohou být k sobě někdy nesnášenliví. Čichavec modrý je mírumilovná a velice klidná ryba, která se dobře hodí k menším druhům. Do akvária s příliš rušivými a dotěrnými rybami rozhodně nepatří. Také společnosti parmiček čtyřpruhých je třeba zabránit, protože ty okusují jeho dlouhé „vousky” (ploutevní paprsky). 

Trichogaster trichopterus (chovaná forma) - Čichavec modrý
Trichogaster trichopterus (chovaná forma) 

TEPLOTA A SLOŽENÍ VODY 

26—28 oc. Ryby nejsou náročné: snáší různé složení vody. 

POTRAVA 

Tato oblíbená labyrintka je všežravec, který dobře prospívá na rozmanité stravě z různých druhů suchého krmiva. Kromě toho také ráda občas přijímá živou potravu, jako komáří larvy, nitěnky a dafnie. 

ROZMNOŽOVÁNÍ 

Čichavci modří se zřídkakdy rozmnožují, jsou-li ve společnosti jiných druhů. Pár je tedy třeba chovat v samostatné reprodukční nádrži s plovoucí zelení a hladinou vody ne vyšší než 20 cm. Aby se ryby dostaly do správné třecí kondice, teplota vody se (pomalu) zvyŠuje na 29—30 c. Sameček staví na povrchu pěnové hnízdo. Po páření je nejlépe samičku odebrat, protože sameček by ji stále pronásledoval. Samečka je možno nechat u potěru, než začne plavat. Mladé rybičky se odchovávají jemným práškovým krmivem a drobnou živou potravou. 

CHOVANÉ FORMY 

Čichavec modrý má různé formy, z nichž ‚Cosbyho‘ (mramorovaný čichavec) a ‚Golď (zlatě zbarvený čichavec) jsou nejznámější a nejoblíbenejsł variety.