ANTÉNOVEC BAREVNÝ

latinský název: Pimelodus pictus 

Pimelodus pictus - ANTÉNOVEC BAREVNÝ
Pimelodus pictus – ANTÉNOVEC BAREVNÝ

ČELEĎ 

Pimelodidae (anténovcovití) 

PODČELEĎ 

Pimelodinae 

PŮVOD 

Jižní Amerika 

ROZDÍL V POHLAVÍ 

Dosud není znám. 

DÉLKA 

Do 15 cm. 

CHOV 

V prostornějším akváriu (nejméně 80 cm) se tomuto anténovci daří nejlépe. Rybě velmi vyhovuje hodně možností úkrytu, trochu stinných míst, tmavé dno a mírné proudění vody. 

V příliš silně osvětleném akváriu je ryby zřídkakdy vidět. Tento druh má rád šero. 

SOCIÁLNÍ VLASTNOSTI 

Tento anténovec je dobromyslný obyvatel akvária, který se velmi dobře hodí do společenských akvárií. Ryby se převážně zdržují ve spodním patře, v blízkosti míst úkrytu. Lze je chovat jako jednotlivce i v malé skupince, ale pravé hejno nevytvářejí. Přes den se většinou skrývají a neníje vidět. Teprve za soumraku vycházejí ze svého úkrytu a začnou hledat potravu. 

TEPLOTA A SLOŽENÍ VODY 

22-26 c. Složení vody není tak důležité, ale voda má být čistá a čirá a silně filtrovaná. Je třeba pravidelně vyměňovat část akvarijní vody. 

POTRAVA 

Tato ryba přijímá téměř vše. Především vyhledává a přijímá potravu, kterou nespotřebovali ostatní obyvatelé akvária. Kromě toho potřebuje krmné tablety pro obyvatele dna (S. Viformo). Tato nápadná ryba také ráda přijímá drobnou živou potravu nebo zmrazené krmné živočichy (nitěnky). Ryby je ovšem třeba krmit teprve za soumraku. 

ROZMNOŽOVÁNÍ 

Dosud není nic známo.